Ładowanie strony...

O projekcie

Wolontariat drogą do praworządności

"Wolontariat drogą do praworządności" to ogólnopolski, kompleksowy program kształcenia i wsparcia osób powyżej 13-tego roku życia w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości młodzieży, pomocy nieletnim pokrzywdzonym przestępstwem i pomocy osobom przebywającym i opuszczającym ośrodki resocjalizacyjne.

Wolontariat drogą do praworządności - bezpłatne konsultacje.

Co proponujemy?

Łódzki Ośrodek Wsparcia - Zapobiegania Przyczynom Przestępczości i Pomocy Ofiarom Przestępstw udziela bezpłatnej pomocy z zakresu:

  • poradnictwa psychologicznego
  • poradnictwa prawnego
  • terapii
  • terapii uzależnień
  • socjoterapii
Ilustracja

Zapisz się na konsultacje!

Konsultacji i porad udzielamy bezpośrednio, on-line i telefonicznie.

Konsultacje umawiane są indywidualnie za pośrednictwem formularza (link poniżej) lub mailowo: [email protected]

Formularz zgłoszenia
Działanie realizowane jest w ramach projektu "Wolontariat drogą do praworządności"  finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Działanie realizowane jest w ramach projektu "Wolontariat drogą do praworządności"  finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.