Ładowanie strony...

Zespół Szkół Salezjańskich
im. Ks. Bosko
w Łodzi

Szkoła
podstawowa

Liceum
Ogólnokształcące

Bursa
Męska

Parallax element Parallax element Parallax element Parallax element Parallax element

W czterech krokach

poznaj naszą szkołę

Ważne informacje

Zmiana organizacji pracy szkoły

W czwartek i piątek (1-2 grudnia 2022 r.) ze względu na szczyt OBWE nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły.

Telefon zaufania

Z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka jest dostępny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży oraz czat internetowy.

Żeglarstwo w naszej szkole

We wtorki (od 29.11.2022 r.) będą odbywały się zajęcia ze sztuki żeglowania. Najbardziej pilni będą mogli uwieńczyć te zajęcia patentem żeglarskim. Nowe kółko będzie odbywało się w pracowni plastycznej znajdującej się obok szatni (poziom -1). Zapisy na kółko żeglarskie odbywają się bezpośrednio przed zajęciami również w tej sali. Zajęcia odbędą się w następujących godzinach: od 15.30 do 16.30 dla uczniów klas 4-6, od 20.00 do 21.00 dla wychowanków bursy. Zajęcia poprowadzi p. Paweł Wojciechowski - instruktor żeglarstwa, a prywatnie dziadek naszego ucznia. 

Zastępstwa

Sprawdź zastępstwa. Nazwy plików wskazują na datę zastępstwa.

Plac zabaw

Organizujemy zrzutkę na plac zabaw dla dzieci na terenie szkoły. Przeczytaj i wesprzyj marzenia dzieci!

Roraty w Adwencie

W Adwencie zapraszamy na wspólne Roraty: w poniedziałki o 6.30 w kościele, w pozostałe dni o 7.30 w kaplicy szkolnej.

Projekty i współpraca

Podejmujemy współpracę z różnymi organizacjami w ramach projektów edukacyjnych w kraju i za granicą.

Tutoring w szkole Tutoring w szkole