Ładowanie strony...

Szkoła podstawowa

Wiadomości SSP

9 grudnia - drzwi otwarte

Po raz pierwszy w tym roku szkolnym otwieramy dla Państwa drzwi naszej szkoły. Zapraszamy na ul. Wodną, 9 grudnia od 9.00 do 15.00. Będzie możliwość obejrzenia placówki, porozmawiania z uczniami, nauczycielami i rodzicami. 

Dzień Życzliwości klasy 5a SSP

21 listopada obchodzony jest Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Klasa 5a SSP urządziła z tej okazji akcję, która miała na celu wywołanie uśmiechu wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły w ten ponury jesienny dzień.

Tytka charytatywna

W niedzielę 19 listopada 2023 r. obchodzimy VII Światowy Dzień Ubogich ogłoszony przez papieża Franciszka, pod hasłem: „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”.

Podsumowanie innowacji pedagogicznej "600-lecie Łodzi - poznajemy nasze miasto!"

W tym roku Łódź obchodziła 600 urodziny. Grzechem byłoby nie wykorzystać tej okazji do poszerzenia wiedzy naszych uczniów na temat ich małej ojczyzny. Dlatego polonistka Emilia Fijałkowska zainicjowała interdyscyplinarną innowację pedagogiczną pt. „600-lecie Łodzi - poznajemy swoje miasto!”, która przybliżyła uczniom klas 6A, 6C i 6D historię i tradycję Łodzi oraz pozwoliła na skorelowanie nauczanych treści w obrębie takich przedmiotów szkolnych jak: język polski, historia, matematyka, język angielski, język niemiecki, plastyka, muzyka, technika, geografia i religia.