Ładowanie strony...
20 sierpnia 2020

Rekrutacja do Salezjańskiego Liceum

Dyrektor

Uwaga!

Nie uczestniczymy w elektronicznym naborze do liceum.

Prowadzimy internat dla chłopców.

Rekrutacja do klas 1 SLO na rok szkolny 2023/2024

Krok 1

Zgłoszenie kandydata do szkoły

W celu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego należy zgłosić elektronicznie na adres [email protected] prośbę o przesłanie formularza rekrutacyjnego. W zgłoszeniu należy podać dane dziecka oraz szkołę do której aplikuje.

Krok 2

Przyjęcie zgłoszenia przez szkołę

Na podstawie przysłanego przez rodziców zgłoszenia szkoła wysyła do Państwa formularz rekrutacyjny, którego wypełnienie wygeneruje podanie o przyjęcie do szkoły. To podanie zostanie Państwu wysłane w formacie pdf w celu weryfikacji poprawności danych. Należy je w domu wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

Krok 3

Przekazanie wymaganych dokumentów do szkoły

Wydrukowane i podpisane przez rodziców podanie składamy do sekretariatu szkoły oraz dołączamy wymagane załączniki:
 • świadectwo ukończenia klasy 7 SP
 • odpis aktu urodzenia (oryginał zwrócimy po wykonaniu kopii)
 • akt chrztu (oryginał zwrócimy po wykonaniu kopii)
 • opinia katechety
 • opinia księdza proboszcza
 • 3 fotografie
Należy uiścić w sekretariacie szkoły opłatę rekrutacyjną w wysokości 150 zł (płatność tylko gotówką)

Krok 4

Rozmowa kwalifikacyjna do SLO

 • Na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów sekretariat umawia rozmowę kwalifikacyjną z Księdzem Dyrektorem.
 • W rozmowie biorą udział: kandydat oraz jego rodzice (oboje).

Krok 5

Etapy naboru do SLO

Przewiduje sie dwa etapy w naborze do SLO:

Postępowanie kwalifikacyjne
 • Rozmowa kwalifikacyjna z Księdzem Dyrektorem
 • Napisanie testów językowych wskazujących na poziom umiejętności (testy pisane są on-line z domu)
  • Język angielski – 11 lub 15 maja 2023 r.
  • Język hiszpański lub język niemiecki – 12 lub 16 maja 2023 r. (w przypadku jeśli uczeń będzie kontynuował drugi język)
 • Decyzja komisji kwalifikacyjnej o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego: 12 czerwca 2023 r.
Postępowanie rekrutacyjne
 • Do 28 kwietnia 2023 r.: składanie podań
 • Do końca maja 2023 r.: odbycie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Do dnia 30 czerwca 2023 r kandydaci, którzy otrzymali pozytywną opinię komisji kwalifikacyjnej, składają w sekretariacie szkoły oryginalne świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 
 • Następnie lipca 2023, do godz. 18.00 kandydaci składają oryginalne zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty, 
 • lipca 2023 r. - ogłoszenie wstępnej listy do SLO
 • lipca 2023 r., godz. 17.00 SPOTKANIE FINALIZUJĄCE rekrutację;
Jeśli mają Państwo jakieś pytania, serdecznie zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:

DRZWI OTWARTE

Od grudnia do kwietnia, w jedną sobotę miesiąca, istnieje możliwość obejrzenia szkoły, porozmawiania z uczniami, nauczycielami, rodzicami i dyrekcją. Spotkania informacyjne odbywają się w godz. 09.00-15.00.

Serdecznie zapraszamy w następujące soboty:
 • 10 grudnia 2022 r.
 • 7 stycznia 2023 r.
 • 4 lutego 2023 r.
 • 11 marca 2023 r.
 • 1 kwietnia 2023 r.
 • 6 maja 2023 r.