Ładowanie strony...
22 lutego 2024

Z troską o jakość szkoł salezjańskich

Janusz Ćwik

Kadra zarządzająca szkołami salezjańskimi w Inspektorii Warszawskiej
odbyła swoją doroczną konferencję

 Tym razem w Giżycku, w pięknym otoczeniu natury, w dniach 16-18 lutego
2024 r. dyrektorzy i wicedyrektorzy naszych szkół spotkali się, by omówić
najważniejsze sprawy dotyczące oświaty salezjańskiej i bieżące wyzwania.
Refleksji i pracy towarzyszyło pragnienie polepszenia jakości pracy placówek, a w tym
przede wszystkim troska o ukształtowanie w wychowankach kluczowych kompetencji,
które wynikają z systemu prewencyjnego. Odbył się też warsztat, w ramach którego
poznaliśmy metodę dbałości o własny dobrostan. W sytuacjach stresowych, wytężonej pracy
i wielu wyzwań jest to narzędzie niezbędne do tego, aby nie poddać się presji negatywnych emocji,
a wprost przeciwnie, by praca przynosiła satysfakcjonujące efekty.
    
Wyposażeni w wiedzę i nabyte umiejętności, bardziej zintegrowani przez współpracę i wspólnie spędzony czas gotowi
jesteśmy do podejmowania kolejnych wyzwań. Spotkanie zakończyliśmy odwiedzinami najmłodszej szkoły
w Inspektorii Warszawskiej, która rozpoczęła swoją działalność w Ełku 01.09.2023 r. jako Salezjańska Szkoła Podstawowa.