Ładowanie strony...
22 listopada 2022

Nowy kleryk w naszej szkole

Janusz Ćwik

4 listopada br. do naszej wspólnoty przybył młody salezjanin pochodzący z Malawi Chrispin Mpungalume. Pracując z młodzieżą w naszej szkole odbędzie tzw. asystencję (praktykę pedagogiczną) przewidzianą w procesie początkowej formacji salezjańskiej.

Chrispin Mpungalume SDB urodził się 4 października 1996 r. w Lilongwe w Malawi. Do obrania drogi życia zakonnego skłoniła go chęć pomocy innym – jak sam podkreśla – uwielbia kontakty z młodymi ludźmi. W wolnych chwilach lubi słuchać muzyki oraz czytać książki.

Zanim trafił do Polski, kl. Chrispin przebywał w postnowicjacie w Moshi w Tanzanii, gdzie studiował filozofię przez okres trzech lat. Do inspektorii warszawskiej przybył w ramach współpracy z inspektorią zambijską, w skład której wchodzą 4 państwa: Zambia, Malawi, Zimbabwe, Namibia. Dzięki podjętej w 2020 r. współpracy międzyinspektorialnej młodzi salezjanie z tamtych krajów są kierowani do Polski na asystencję i studia teologiczne. Praktykę pedagogiczną odbywają w dziełach wychowawczych inspektorii warszawskiej, ucząc się jednocześnie języka polskiego, niezbędnego do kontynuowania studiów teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie.

Kl. Chrispin przybył do Polski w ramach drugiej edycji projektu wraz z kl. Amosem Makasą, który odbywa swoją asystencję w Bursie Salezjańskiej w Warszawie. Pierwszymi, którzy przybyli na asystencję do wspólnoty salezjańskiej w Łodzi przy ul. Wodnej w 2020 r., byli Godfrey Emmanuel Kauwa SDB (Malawi) i Bwalya Kasonde SDB (Zambia), aktualnie studiujący w WSD TS w Krakowie.

Realizując powyższy projekt współpracy inspektoria warszawska wspiera formację salezjańską do kapłaństwa kleryków pochodzących z inspektorii zambijskiej. Salezjanie w Zambii pracują od 40 lat. Cieszy nas fakt licznych lokalnych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Wieloletni okres formacji do złożenia ślubów wieczystych w zgromadzeniu salezjańskim i do przyjęcia święceń kapłańskich wymaga jednak sporych nakładów finansowych, na które inspektorii zambijskiej nie stać bez pomocy Darczyńców z innych krajów.

Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą do Państwa o udzielenie pomocy finansowej, dzięki któremu takie osoby jak kl. Chrispin będą mogły zdobyć niezbędne wykształcenie i podjąć się pracy wychowawczo-duszpasterskiej w duchu św. Jana Bosko.

Wsparcie można kierować za pośrednictwem Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie (https://misjesalezjanie.pl)

wpłacając na konto bankowe numer: 50 1020 1169 0000 8702 0009 6032 (PKO BP)

tytułem: Adopcja kleryków w Zambii.

Serdecznie dziękujemy!