Ładowanie strony...
1 grudnia 2021

Zmiana rozszerzeń

Maciej Drewniak

U nas nie trzeba przez cztery lata zmagać się z przedmiotami, które się wybrało w klasie ósmej. Jeśli uczeń zmieni swoje plany co do kierunku studiów, jeśli stwierdzi, że wybrany przedmiot lub przedmioty go nie interesują, to może dokonać zmiany przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. Może to zrobić nawet w klasie czwartej. Może również zrezygnować bez konsekwencji z rozszerzeń pod warunkiem, że będzie realizował minimalnie dwa przedmioty rozszerzone.

  1. W cyklu nauki szkoła przewiduje możliwość rezygnacji z jednego przedmiotu nauczanego na poziomie rozszerzonym jeśli uczeń realizuje trzy przedmioty.
  2. W każdym roku nauki uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z podaniem o zmianę przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym.
  3. Uczeń uzyskuje zgodę na zmianę przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym jeżeli przystąpił do sprawdzianu kwalifikującego i spełnił warunki zawarte w regulaminie tego sprawdzianu.
    Załącznik nr 2. Regulamin sprawdzianu kwalifikującego do nauczania przedmiotu na poziomie rozszerzonym (do pobrania poniżej)

Załącznik nr 2. Regulamin sprawdzianu kwalifikującego do nauczania przedmiotu na poziomie rozszerzonym