Ładowanie strony...
1 grudnia 2021

Założenia eksperymentu

Maciej Drewniak

W Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym nie tworzymy klas profilowanych, lecz każdy uczeń indywidualnie wybiera zestaw przedmiotów na poziome rozszerzonym, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz planami związanymi z kierunkiem studiów. Dla przedmiotów na poziomie rozszerzonym tworzymy grupy mniejsze od grupy klasowej, żeby zwiększyć komfort uczenia się. Decyzję o wyborze rozszerzeń przesuwamy na koniec klasy pierwszej, a w podjęciu tej trudnej decyzji pomagamy poprzez współpracę z tutorem oraz doradcą zawodowym. W trakcie nauki szkolnej ułatwiamy zmianę przedmiotu rozszerzanego na inny, jeśli taką decyzję podjął uczeń. Umożliwiamy również rezygnację z rozszerzenia, jeśli uczeń zdecydował, że nie będzie mu ten przedmiot potrzebny. Przygotowujemy do formuły egzaminów maturalnych poprzez cykl sprawdzianów semestralnych.

  1. Uczniowie w klasie pierwszej realizują wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym, a w czerwcu dokonują wyboru przedmiotów, które będą realizować na poziomie rozszerzonym od klasy drugiej. Godziny, które przewiduje MEiN na przedmioty rozszerzone w klasie pierwszej przesuwamy do klasy czwartej. 

  2. Uczniowie dokonują wyboru rozszerzeń z puli piętnastu kombinacji. 

  3. Uczniowie mogą zrezygnować z przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym lub zmienić na inny w dowolnym momencie nauki szkolnej. 

  4. Uczniowie uczą się przedmiotów na poziomie rozszerzonym w małych (kilkunastoosobowych) grupach. 

  5. W klasie drugiej kończymy realizację podstawy programowej na poziomie podstawowym dla wszystkich przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia). W klasie trzeciej i czwartej uczniowie realizują te przedmioty tylko wtedy, jeśli wybrali je na poziomie rozszerzonym. 

  6. Równolegle z tradycyjnym systemem oceniania funkcjonuje alternatywnie system punktowy – dla przedmiotów, które nie kończą się egzaminem maturalnym oraz fakultatywnie dla przedmiotów rozszerzonych (decyzja prowadzącego zajęcia).

  7. Oferujemy uczniom pomoc w rozpoznaniu swoich zainteresowań, a co za tym idzie w wyborze przedmiotów rozszerzanych poprzez współpracę z tutorem oraz z doradcą zawodowym. 

  8. Oferujemy szeroki zakres przedmiotowych kół zainteresowań, na których uczniowie zapoznają się z trudnością materiału realizowanego w zakresie rozszerzonym. 

  9. Szkoła proponuje następujący rozkład godzin:

P – poziom podstawowy | R – poziom rozszerzony

przedmiot Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4
P P R P R P R
Liczba godzin
j. polski 4 4 6 4 7 4 7
j. angielski 3 3 5 3 5 3 5
j. niemiecki 2 2 4 2 4 2 4
j. hiszpański 2 2 4 2 4 2 4
Filozofia 0 0   0   2  
Historia 2 2 4 2 4 1 3
HiT 2 1 0 0 0 0 0
WOS 0 0 2 0 2 0 2
PP 1 1   0   0  
Geografia 2 2 2 0 4 0 2
Biologia 2 2 2 0 4 0 2
Chemia 2 2 2 0 4 0 2
Fizyka 2 2 2 0 4 0 2
Matematyka 3 4 6 4 6 3 5
Informatyka 1 1 3 1 3 0 2
WF 3 3   3   3  
EDB 1 0   0   0  
Religia 2 2   2   2  
j. łaciński 1 2   0   0  
g. wychowawcza 1 1   1   1  
  1. Dwa razy w roku uczniowie będą pisali sprawdziany semestralne z przedmiotów kończących się maturą w celu uzyskania informacji o stanie przygotowania do egzaminu maturalnego.