Ładowanie strony...
1 grudnia 2021

Wsparcie i ukierunkowanie uczniów

Maciej Drewniak

Planując swoją przyszłość oraz przygotowując się do trudnego wyboru kierunku studiów uczeń potrzebuje informacji. Są to informacje o sobie samym, swoich zainteresowaniach, predyspozycjach, umiejętnościach i potrzebach, i te informacje uczeń zyskuje współpracując z tutorem. Uczeń potrzebuje również wiedzy o kierunkach studiów, warunkach przyjęcia na poszczególne uczelnie, o zmieniającym się rynku pracy i te informacje zyskuje współpracując z doradcą zawodowym.

  1. „Pedagogika dialogu”, to termin, który przyświeca idei tutoringu szkolnego. Uczeń poprzez indywidualną pracę z wybranym przez siebie nauczycielem, wspólne rozmowy, dzielenie się doświadczeniem i rozwiązywanie problemów buduje poczucie własnej wartości, rozpoznaje swoje mocne strony, planuje rozwój. W szerszej perspektywie praca w tej formie ma prowadzić do zbudowania wzajemnie uczącej się wspólnoty uczniów. (szczegóły: http://www.tutoringszkolny.pl/o-projekcie).
  2. W naszej szkole spotkania uczniów klas pierwszych z tutorem odbywają się cyklicznie: raz w miesiącu jedno dłuższe spotkanie (ok.45 minut) oraz raz w tygodniu krótsze (15-minutowe). Od klasy drugiej współpraca z tutorem jest dobrowolna. Więcej informacji na:  https://wodna.edu.pl/tutoring.
  3. Uczniowie klas pierwszych odbywają cykl spotkań z doradcą zawodowym w zakresie 1 godziny tygodniowo.
  4. Szkoła oferuje szeroki zakres przedmiotowych kół zainteresowań, na których uczniowie zapoznają się z trudnością materiału realizowanego w zakresie rozszerzonym, co ma pomóc w wyborze rozszerzeń.